Vertimai

[Pažodinis vertimas]

Maitintoja Atpirkėjo Motina , kuri atviri dangaus vartai vis esi,

Alma     Redemptoris Mater, quae pervia  caeli   Porta  manes,

 ir žvaigžde jūrų; padėk žūvančiai, pakilti kuri rūpinasi, tautai.

            Et stella maris, succurre cadenti, Surgere qui curat, populo:

            Tu, kuri pagimdei, gamtai stebintis, tavo šventą Kūrėją,

            tu quae genuisti, Natura mirante, tuum sanctum Genitorem

            Mergelė prieš ir paskiau, Iš Gabrieliaus burnos

            Virgo   prius ac posterius, Gabrielis ab ore

            Priimanti tą „Sveika“, nusidėjėlių pasigailėk.

            Sumens illud Ave,  peccatorum miserere.

Comments