Apie mus

Schola Cantorum de Regina Pacis – tai grigališkojo choralo studija, įsikūrusi Klaipėdos Marijos Taikos karalienės bažnyčioje. Pasivadinome lotyniškai, nes šia kalba giedame grigališkąjį choralą. Išverstas į lietuvių kalbą pavadinimas būtų toks: Taikos Karalienės giedotojų mokykla.

  • Veikla

Pradžia 1991 m. gegužė. Atgavus Lietuvos nepriklausomybę imta domėtis tuo, kas sovietmečiu buvo draudžiama. Grupelė jaunų klaipėdiečių pajuto troškimą atgaivinti vieną iš Katalikų Bažnyčios turtų – grigališkąjį choralą.

Pradžioje choralo studija tik kartą per mėnesį giedojo Šv. Mišiose Klaipėdos Kristaus Karaliaus bažnyčioje. Po metų, sutvirtėjus chorui, pradėjome kas savaitę giedoti Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje. Joje giedame ir dabar.

Šv. Tėvo Jono Pauliaus II vizito metu 1993 m., drauge su kitais Lietuvos grigališkojo choralo giesmininkais, Klaipėdos choralistai giedojo Vilniaus Arkikatedroje bazilikoje.

Gilinantis į giedojimo subtilybes, labai svarbios buvo paskaitos ir studijos Solesmes benediktinų vienuolyne, grigališkojo choralo studijų savaitės Kretingoje, Kražiuose,Vygriuose, ryšiai su Palendrių benediktinais, draugystė su grigališkaisiais chorais Vilniuje, Kaune, Šiauliuose.

Džiaugiamės ir didžiuojamės galėję klausyti paskaitų ir dalyvauti praktiniuose giedojimuose, kuriuos vedė  šie grigališkojo choralo specialistai: Romualdas Gražinis, Dom  Daniel Saulnier OSB, Dom Gregory Casprini OSB, Jaan Eik Tulve, Godehard Jopich, Laszlo Dobszay, Eugene liven d'Abelardo, Albert Turco, Nino Albarosa.

Nuo 1995 metų choras gieda ir senąsias lietuviškas katalikiškas giesmes – „kantičkas“, puoselėja unikalią žemaičių krašto pamaldumo formą – Žemaičių Kalvarijos kalnus.

Klaipėdos choralistai giedojo Prancūzijos, Vokietijos, Italijos, Rusijos, Lenkijos bažnyčiose, taip pat įvairiose Lietuvos parapijose.

  • Siekiai

Klaipėdos grigališkojo choralo studijos tikslas – liturginė tarnystė Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje. Veikla – muzikinis, liturginis, kultūrinis bei teologinis lavinimasis. Šis tikslas bei veikla padėjo choro nariams tapti darnia bendruomene.

  • Vadovai

Nuo 1991 m. iki 1993 m. – Reda Dapšauskienė

Nuo 1993 m. iki šiol – Vidmantas Budreckis

  • Nariai

Šiuo metu turime apie 20 giedotojų, įvairių specialybių bei įvairaus amžiaus (pradedant nuo studentiško).

Papildomi puslapiai (2): Atgarsiai Įvykiai
Comments